Vốn và lợi nhuận

Khách hàng được cung cấp tài khoản demo bằng tiền ảo. Hoạt động giao dịch của họ trên tài khoản demo được sao chép theo thời gian thực vào tài khoản giao dịch trực tiếp của chúng tôi với WeMasterTrade, nơi tạo ra dòng tiền thực.

Quy tắc rút tiền

Để rút lợi nhuận, chúng tôi yêu cầu đạt được một mức tiêu chuẩn tối thiểu là 6% lợi nhuận và duy trì một mức lợi nhuận ổn định là 20%. Để tìm hiểu thêm về quy tắc của chúng tôi, vui lòng - Xem thêm. Vui lòng tham khảo phần Cơ cấu thanh toán để ước tính số tiền bạn rút.

Cơ cấu thanh toán

Bạn có thể nhận được từ 60% chia sẻ lợi nhuận nếu bạn đạt lợi nhuận theo bảng chia sẻ lợi nhuận tiêu chuẩn bên dưới.

Bảng chia sẻ lợi nhuận

Tổng tỷ lệ lợi nhuận tài khoản Tổng lợi nhuận của nhà giao dịch Tổng lợi nhuận của WMT
6%
60%
40%
8%
65%
35%
10%
70%
30%
15%
75%
25%
20% trở lên
80%
20%
60% trở lên
90%
10%

Trình mô phỏng chia sẻ lợi nhuận

Xác nhận
Tổng lợi nhuận tài khoản
0%
$30,000.00
Tổng lợi nhuận của nhà giao dịch
0
%
$0
Tổng lợi nhuận của WMT
0
%
$0

Theo Trình mô phỏng chia sẻ lợi nhuận, bạn sẽ nhận được $0 với Tỷ lệ lợi nhuận tài khoản là 0%.

Xin lưu ý rằng số tiền nhận được có thể thay đổi do phương thức thanh toán có thể phát sinh thêm chi phí. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về chi phí bổ sung liên quan đến phương thức thanh toán bạn đã chọn.

Phương thức thanh toán khả dụng để rút tiền

Bạn có thể yêu cầu rút lợi nhuận hàng ngày từ bảng điều khiển của khách hàng. WMT sẽ chỉ trả lợi nhuận từ tài khoản của bạn nếu bạn gửi yêu cầu; nếu không, tiền sẽ được chuyển qua số dư tài khoản.

Tiền kiếm được từ tài khoản của bạn sẽ được gửi cho bạn theo yêu cầu bằng một trong các phương thức thanh toán của chúng tôi.

  • Chuyển khoản ngân hàng: Tùy vào ngân hàng
  • Coinbase, PayPal, Wise, Deel Card, Crypto (BTC hoặc USDT) và Stripe đều miễn phí